Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0047/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0886/2023
2 125,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0054/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0897/2023
745,00 € Slovenský zväz orientačných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0038/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0898/2023
2 092,00 € Slovenský zväz pozemného hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0039/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0887/2023
5 507,00 € Slovenský zväz tanečných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0186/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0902/2023
2 500,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0040/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0888/2023
350,00 € Slovenský zväz vodného motorizmu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0056/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0889/2023
18 513,00 € Zväz slovenského lyžovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0214/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0903/2023
4 500,00 € Zväz slovenského lyžovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0071/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0868/2023
842,00 € Slovenská asociácia Frisbee Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0869/2023
4 405,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0088/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0916/2023
526,00 € Slovenská rugbyová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0072/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0870/2023
35 630,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0061/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0917/2023
350,00 € Slovenský bowlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0025/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0871/2023
350,00 € Slovenský bridžový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0073/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0905/2023
553,00 € Slovenský curlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0065/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0872/2023
9 117,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0035/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0873/2023
1 257,00 € Slovenský zväz jachtingu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0036/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0874/2023
3 190,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0067/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0906/2023
113 750,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0055/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0875/2023
535,00 € Slovenský zväz psích záprahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR