Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0942/2023
1 854 438,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0941/2023
531 479,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0940/2023
127 822,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0939/2023
375 956,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0938/2023
506 841,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0937/2023
221 502,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0936/2023
89 928,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0935/2023
83 265,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0952/2023
57 078,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0953/2023
185 511,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0954/2023
67 107,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na rok 2023
0965/2023
176 953,37 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0959/2023
121 396,00 € LEAF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0955/2023
85 078,00 € Nadácia Pontis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0961/2023
82 789,00 € EDUMA, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0962/2023
129 509,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0963/2023
88 838,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0957/2023
66 808,00 € Slovenská debatná asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0956/2023
112 906,00 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0958/2023
100 044,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR