Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0107/2023
63 000,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0127/2023
9 000,00 € Vysoká škola Danubius Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0118/2023
9 000,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0111/2023
45 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0109/2023
486 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0102/2023
60 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0120/2023
60 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0113/2023
90 000,00 € Univerzita J. Selyeho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0114/2023
90 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0116/2023
432 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva č. 0919/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0919/2023
150 000,00 € ToMac, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0031/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0890/2023
26 550,00 € Slovenská kanoistika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0032/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0880/2023
350,00 € Slovenská Lakrosová Federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0052/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0891/2023
350,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0024/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0881/2023
350,00 € Slovenská squashová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0026/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0882/2023
148 751,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0062/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0892/2023
1 936,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0074/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0894/2023
4 403,00 € Slovenský šachový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0063/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0883/2023
2 010,00 € Slovenský šermiarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0027/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0895/2023
51 259,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR