Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0214/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0903/2023
4 500,00 € Zväz slovenského lyžovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0071/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0868/2023
842,00 € Slovenská asociácia Frisbee Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0869/2023
4 405,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0088/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0916/2023
526,00 € Slovenská rugbyová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0072/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0870/2023
35 630,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0061/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0917/2023
350,00 € Slovenský bowlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0025/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0871/2023
350,00 € Slovenský bridžový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0073/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0905/2023
553,00 € Slovenský curlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0065/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0872/2023
9 117,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0035/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0873/2023
1 257,00 € Slovenský zväz jachtingu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0036/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0874/2023
3 190,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0067/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0906/2023
113 750,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0055/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0875/2023
535,00 € Slovenský zväz psích záprahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0068/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0876/2023
1 808,00 € Slovenský zväz sánkarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0029/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0877/2023
350,00 € Slovenský zväz športového ju-jitsu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Zmluva č. 0922/2023/SNIV o poskytnutí dotácie v roku 2023 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
0922/2023
3 000,00 € Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dohoda o odklade plnenia
0412/2020-DOOP
11 323,87 € Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. December 2023
Dodatok č. 0921/2023, dodatok č. 1 /SSŠ k zmluve č. 0282/2023/SSŠ zo dňa 14. 06. 2023 o poskytnutí dotácie v roku 2023
0921/2023
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0927/2023
15 000,00 € EDI Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0929/2023
15 000,00 € Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR