Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/46/2019
0317/2019-D4
85 863,59 € Základná škola Podvysoká 307 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. December 2023
Dodatok č. 13 k zmluve č. 0114/2020 zo dňa 18.02.2020 o poskytnutí dotácie na rok 2020
0914/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. December 2023
Dodatok č. 20 k zmluve č. 0104/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0915/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A AKTUALIZÁCIE REZORTNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
0934/2023
4 433 260,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/17/2021
0759/2021–D1
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0465/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN zo dňa 2.8. 2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 9.9. 2022
0925/2023
150 000,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0408/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ATLAS CERN zo dňa 29.6. 2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.12. 2022
0924/2023
448 000,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2023
Zmluva č. 0923/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0923/2023
150 000,00 € Qres Technologies, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0960/2023
162 632,00 € Indícia, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0101/2023
12 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0100/2023
12 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0099/2023
12 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0097/2023
24 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0096/2023
84 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0095/2023
24 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0103/2023
96 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0098/2023
24 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0121/2023
4 635 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0910/2023
0,00 € SYTEV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0909/2023
0,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR