Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0959/2023
121 396,00 € LEAF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0955/2023
85 078,00 € Nadácia Pontis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0961/2023
82 789,00 € EDUMA, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0962/2023
129 509,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0963/2023
88 838,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0957/2023
66 808,00 € Slovenská debatná asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0956/2023
112 906,00 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0958/2023
100 044,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0918/2023
377 287,07 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0930/2023
131 500,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0126/2023
99 000,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0124/2023
1 044 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0122/2023
1 089 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0104/2023
1 197 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0119/2023
234 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0125/2023
666 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0112/2023
99 000,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0106/2023
468 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0093/2023
9 000,00 € Vysoká škola manažmentu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0105/2023
54 000,00 € Paneurópska vysoká škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR