Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0032/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0880/2023
350,00 € Slovenská Lakrosová Federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0052/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0891/2023
350,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0024/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0881/2023
350,00 € Slovenská squashová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0026/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0882/2023
148 751,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0062/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0892/2023
1 936,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0074/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0894/2023
4 403,00 € Slovenský šachový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0063/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0883/2023
2 010,00 € Slovenský šermiarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0027/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0895/2023
51 259,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0015/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0884/2023
1 795,00 € Slovenský veslársky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0185/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0899/2023
500,00 € Slovenský veslársky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0165/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0900/2023
1 500,00 € SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0064/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0893/2023
4 745,00 € SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0016/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0885/2023
7 838,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0166/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0901/2023
2 000,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0017/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0896/2023
1 223,00 € Slovenský zväz bobistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0047/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0886/2023
2 125,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0054/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0897/2023
745,00 € Slovenský zväz orientačných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0038/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0898/2023
2 092,00 € Slovenský zväz pozemného hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0039/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0887/2023
5 507,00 € Slovenský zväz tanečných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0186/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0902/2023
2 500,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR