Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva č. /0040/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0040/2024
324 804,48 € Spoločný sen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Marec 2024
Zmluva č. /0045/2024 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0045/2024
471 222,48 € Gaštanový koník Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Kontrakt č. 1/2024
0124/2024
11 479 962,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0052/2024
176 976,08 € Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Zmluva o podnájme
0122/2024
6 967,66 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0053/2024
46 020,75 € Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0006/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0048/2024
0,00 € Obec Fintice Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0085/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0050/2024
0,00 € Obec Golianovo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
15. Marec 2024
Kontrakt č. 1/2024
0123/2024
1 081 129,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
14. Marec 2024
Rámcová zmluva na dodávku softvéru v licenčnom programe Microsoft Campus and School – Enrollment for Education Solutions (EES) a na dodávku súvisiacich služieb
0120/2024
5 434 560,00 € DATRON, a.s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2020
0419/2020-D3
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0028/2024
157 588,80 € Hotelová akadémia Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0035/2024
850 106,62 € Obec Drahňov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0036/2024
664 969,08 € Obec Teplý Vrch Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0031/2024
1 634 031,58 € Obec Jakubany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0055/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Rabča
/0032/2024
0,00 € Obec Rabča Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
1. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/293/2019
0935/2019-D4
0,00 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
27. Február 2024
Zmluva na nákup vysielacieho času
0119/2024
156 672,00 € C.E.N. s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Február 2024
Dohoda č. /0029/2024 o splátkach a uznanie záväzku
/0029/2024
23 118,16 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
29. Február 2024
Dodatok č. /0030/2024 k Zmluve č. /0076/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Obec Kočovce
/0030/2024
0,00 € Horné Srnie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR