Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPV/TP-MZ/1/2008 Dodatok 4
Doplnená
1 013 703,05 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
28/2009/OPZ –z2812012001101
0,00 € REVITAL PLUS, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
100/2011
0,00 € Notár - JUDr. Jarmila Kováčová Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Marec 2011
Nájomná zmluva
1/2011
0,00 € Peter Pilip BYTSERVIS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
25. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
99/2011
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinkou Partizánske, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8. Apríl 2011
Zmluva o blokovanom kontokorentnom uvere
100.1153
Doplnená
500 000,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
13. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
08/2009/OPV - dodatok 4
Doplnená
1 493 694,98 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Apríl 2011
Príkazná zmluva
110/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Peter K u b a Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/2009/OPZ DZ281201200020105
Doplnená
1 571 050,92 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
43/2010/OPZ DZ281102200130101
Doplnená
6 617 896,84 € Nemocnice a polikliniky, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Apríl 2011
Zmluva o dielo
107/2011
Doplnená
3 300,00 € Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Apríl 2011
Zmluva o dielo
108/2011
Doplnená
5 640,00 € Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Apríl 2011
Zmluva o dielo
109/2011
Doplnená
3 217,00 € Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Dôvera ZP
73NSP1000711
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
16. Máj 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
05/2009/OPV dodatok 6
Doplnená
1 490 301,52 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní služieb odbornej pomoci pri naplánovaní implementácie revidovaného programu implementácie eHealth
112/2011
Doplnená
0,00 € Aspiro, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Máj 2011
Zmluva o výpožičke telekomunikačného zariadenia
111/2011
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Máj 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
01/2009/OPV dodatok 5
Doplnená
0,00 € Slovenská lekárska komora Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Jún 2011
Dodatok č 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 9. 2. 2010
131/2011
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Jún 2011
Dodatok č. 2 – č. 132/2011 k Zmluve o podnájme č. 274/2009 zo dňa 30.3.2009 v znení Dodatku č. l
132/2011
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s Ministerstvo zdravotníctva SR