Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2011
Zmluva o podnájme č. 133/2011
133/2011
0,00 € Nemocnice s poliklinikami n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Jún 2011
Servisná zmluva
116/2011
0,00 € ARDOS AZ a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní závodného stravovania uzavretá podľa ustanovenia § 269 Ods.2 Obchodného zákonníka
119/2011
Doplnená
0,00 € UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve na komplexné zabezpečenie technického chodu webovej stránky
OPV/TP-MZ/2/2008 - Dodatok 1
0,00 € Blueframe, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Júl 2011
Mandátna zmluva č. 141/2011
141/2011
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
8. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu zo dňa 30.06.2005
145/2011
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. August 2011
Zmluva o dodávke plynu
122/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
15. August 2011
Zmluva o zabezpečenie odobr.stáže
122/2011
0,00 € Fakultní nemocnice Královské Vinohrady NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
17. August 2011
Zmluva o zabezpečení zdravot.a laboratórnych vyšetrení.
179/2011
0,00 € Amslico poisťovňa -Alico, a.s. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
18. August 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci a ochrane informácii
180/2011
0,00 € Ústav radiačnej ochrany s.r.o. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
25. August 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 09/2009/OPV
09/2009/OPV - Dodatok č.: 6
Doplnená
1 331 514,18 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Ministerstvo zdravotníctva SR
7. September 2011
Servisná zmluva
212/2011
0,00 € Beckman Coulter Slovenská Republika s.r.o. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
23. September 2011
Zmluva o spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce podľa § 51 Občianskeho zákonníka
147/2011
Doplnená
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva SR
29. September 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení ID predajcu DS007EXT05
227/2011
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
4. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity uzavretej dňa 18.11.2008
dodatok č. 1/2011 k zmluve uzavretej dňa 18.11.2008
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády SR
17. Október 2011
Zmluva o zabezpečení prevádzky a technickej podpory softvéru pre databázu referenčných cien
166/2011
0,00 € Disig, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Október 2011
Zmluva o zabezpečení servisu rtg prístrojov
246/2011
0,00 € MEDIXRAY s.r.o. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
28. Október 2011
Zmluva o dodávke zemného plynu
161/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. November 2011
Zmluva o dielo 17/2011
306/2011
0,00 € KANAL M.P.S. s.r.o. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
1. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
175/2011
0,00 € BELUPO, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR