Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2011
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úver.prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slov republikou–Rámcový úver na financovanie priorit.projektov v rámci Nár.strateg.rámca 2007-2013
82/2011
1 300 000 000,00 € Rezorty ŠS - viacstranný zmluvný vzťah Ministerstvo financií SR
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 917/2023
917/2023
425 112 448,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
3. August 2022
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 26406-1/2022-BA
3/2022
198 636 207,86 € Debitum, a.s. Sociálna poisťovňa
21. Jún 2018
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 52563-1/2018-BA
156/2018
194 246 031,40 € Sociálna poisťovňa Debitum, a.s.
23. December 2019
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA
444/2019
Doplnená
109 367 457,71 € Debitum, a. s. Sociálna poisťovňa
18. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 415/2019
415/2019
104 185 851,82 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
3. Marec 2021
Specific Contract No [S11258-2021-OKC-1]
747/2021
81 400 000,00 € SD Biosensor, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 346/2018
346/2018
76 844 772,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-401405DUQ8-16/2024
58 155 634,56 € Zdravé regióny Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Marec 2021
Specific Contract No [S11242-2021-OKC-1]
746/2021
57 750 000,00 € Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 382/2023
382/2023
56 580 720,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 384/2023
384/2023
Doplnená
52 714 984,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
14. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 380/2023
380/2023
50 715 144,26 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica Poprad, a.s.
5. Február 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
Z211101200310101
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: OAKZ Z-310031BKG2
1919/2021
Doplnená
36 246 757,42 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 202/2020
202/2020
41 140 340,19 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
27. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
10/Z/2010 dodatok2 - SK-SC100027 - 005/2010/V
Doplnená
40 219 636,54 € NESS Slovensko, a.s. resp. LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Jún 2014
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000901 zo dňa 25. novembra 2009
DZ211101200090106
40 219 637,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
30. September 2014
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000901 zo dňa 25. novembra 2009
DZ211101200090107
Doplnená
40 219 636,54 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312081CBS8
Doplnená
12 326 335,83 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR