Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2015
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na rok 2015
2/2015
Doplnená
5 170 912,27 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb
341/2024
4 002 654,34 € Združenie Rázsochy: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., a CED Consulting s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
87/2015/OPZ - Z2811022001801 -198/2015
Doplnená
3 480 988,30 € Fakultná nemocnica Trenčín Ministerstvo zdravotníctva SR
15. Jún 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku zo dňa 07.07.2010
39/2010/OPZ -Z2811022001101 / DZ281102200110101
Doplnená
3 831 578,95 € NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/014-Z-302021M171-316/2017
316/2017
Doplnená
3 771 226,23 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Január 2012
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
001/2012
3 818 370,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 423/2019
423/2019
3 811 578,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Debitum, a.s.
9. Február 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/015-Z-302021M187-321/2017
321/2017
Doplnená
3 557 094,27 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Február 2014
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na rok 2014
11/2014
3 803 074,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR
13. Apríl 2011
Rekonštrukia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom
2011/04/001
Doplnená
1 289 841,65 € JS Consultservis, s.r.o. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
30. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/012-Z-302021M143-319/2017
319/2017
Doplnená
3 625 277,49 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Február 2013
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
85/2013
3 734 074,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspenku č. IROP/007-Z-302021M094-312/2017
312/2017
Doplnená
3 708 540,67 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 40/2009/OPZ – z2811022001501, číslo dodatku č.1: D z281102200150101
40/2009/OPZ – z2811022001501, dodatok 1: D z281102200150101
Doplnená
3 629 118,99 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
19. December 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
41/2010/OPZ – Z2811022000901 Dodatok č. 2 - DZ281102200090103
Doplnená
3 600 581,47 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AYT9-938/2021
Doplnená
3 545 859,85 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo zdravotníctva SR
18. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 421/2019
421/2019
3 541 797,59 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Debitum, a.s.
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 177/2020
177/2020
3 530 736,89 € Národný ústav detských chorôb Debitum, a.s.
25. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/010-Z-302021M101-318/2017
318/2017
Doplnená
3 173 046,84 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AXU1-932/2021
Doplnená
3 498 292,94 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR