Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2011
Kontrakt na rok 2011
13/2011
2 300 000,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 206/2020
206/2020
2 275 945,64 € Univerzitná nemocnica Martin Debitum, a.s.
18. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 428/2019
428/2019
2 252 483,69 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín Debitum, a.s.
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č.864/2023
864/2023
2 232 385,97 € Ministerstvo zdravotníctva SR PLEJÁDY s.r.o.
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BMB2-388/2022
Doplnená
2 229 665,94 € RZP, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 393/2023
393/2023
Doplnená
557 581,96 € RZP, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
34/2009/OPZ-Z2812012001501/ DZ281201200150101
Doplnená
2 195 691,69 € SANAT spol. s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
15. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
32/2009/OPZ-Z2812012001301 / DZ281201200130101
Doplnená
2 182 960,22 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 343/2018
343/2018
2 179 141,76 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Debitum, a.s.
25. Jún 2024
Rámcova dohoda č. 494/2024
494/2024
2 118 966,52 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo zdravotníctva SR
7. November 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
169/2011 - 13/2011/OPV
Doplnená
2 102 510,99 € Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 182/2020
182/2020
2 083 132,50 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Debitum, a.s.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 779/2023
779/2023
Doplnená
2 037 600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 781/2023
781/2023
Doplnená
2 037 600,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
22. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AUZ8-336/2021
Doplnená
2 023 240,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
15. August 2019
Zmluva o spolupráci
262/2019
2 000 000,00 € Európska banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
29/2009 dodatok 2
Doplnená
1 999 141,20 € Nemocnice a polikliniky, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
31/2009/OPZ-Z2812012001201 dodatok1
1 995 987,30 € MEDICENTRUM, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspenku č. IROP/004-Z-302021M087-310/2017
310/2017
Doplnená
1 285 534,81 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s Ministerstvo zdravotníctva SR
13. Apríl 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
31/2009/OPZ – Z2812012001201 - DZ281201200120102
1 995 346,71 € MEDICENTRUM, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR