Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27/2009/OPZ – Z2812012000801 / dodatok 2 - DZ281201200080103
1 976 602,05 € JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Október 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
163/2011 - 09/2011/OPV
Doplnená
1 955 043,67 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
9. December 2021
Zmluva o partnerstve
1898/2021
Doplnená
1 944 690,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Máj 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
28/2009/OPZ-z2812012001101 – DZ 281201200110103
Doplnená
1 935 769,08 € Revital Plus s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
275/2018 271/2018/MPRVSR-990
1 927 436,68 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BRM7-1030/2022
Doplnená
1 030 059,80 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Január 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
571/2016-972/MPRV SR
Doplnená
1 855 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 18.11.2010
45/2010/OPZ-Z2812012001701 / dodatok 1 - 1-DZ281201200170101
1 828 618,21 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 187/2020
187/2020
1 824 878,64 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Remaina Prešov Debitum, a.s.
14. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
286/2020 110/2020/MPRVSR-904
1 821 435,56 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Jún 2024
Rámcova dohoda č. 496/2024
496/2024
1 812 237,55 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 181/2020
181/2020
1 793 172,33 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Debitum, a.s.
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.869/2023
869/2023
1 787 323,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hospic Milosrdných sestier
15. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 46/Z/2009
46/Z/2009 - dodatok 1
1 784 400,00 € LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Júl 2012
Rámcová dohoda
473/2012
1 740 000,00 € Linde Gas k.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Január 2024
Zmluva o partnerstve
1081/2023
1 681 444,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20. Október 2022
Realizačná zmluva č. SE-VO-2022/001671-033 na poskytovanie poradenských služieb v oblasti auditu
743/2022
Doplnená
1 679 616,00 € Združenie: Centire, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AXV3-756/2021
Doplnená
1 649 672,38 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Ministerstvo zdravotníctva SR
14. Január 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
55/2010/OPZ – Z2812012002701 – 5/2011
Doplnená
1 549 269,58 € Mesto Giraltovce Ministerstvo zdravotníctva SR
16. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V174 zo dňa 10.12.2019
439/2019
Doplnená
1 527 603,05 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR