Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2021
Specific contract No 1941/2021 implementing Framework contract No SANTE2020/C3/048
1941/2021
1 518 000,00 € Gilead Sciences Slovakia, s.r.o., Limited Liability Company Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR
28. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
65/2012/OPZ – Z2812012003701 – 361/2012
Doplnená
1 495 817,54 € Nemocnice a polikliniky, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o posytnutí nenávratného finančného príspenku
26/2009/OPZ –z2812012000701
Doplnená
1 499 101,22 € Vranovská nemocnica, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Október 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
158/2011 - 12/2011/OPV
Doplnená
1 422 209,42 € RZP - Asistenčné služby, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Marec 2011
Dodatku č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
02/2009/OPV - Dodatok č.4
Doplnená
1 493 719,46 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Október 2022
Realizačná zmluva č. SE-VO-2022/001671-035 na poskytovanie poradenských služieb v oblasti auditu
745/2022
Doplnená
1 490 496,00 € stengl.a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Február 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.: 5 k zmluve 05/2009/OPV
1 490 301,52 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
283/2012 / 02/2012/OPV
1 490 100,53 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv Ministerstvo zdravotníctva SR
17. December 2014
Realizačná zmluva OVO1-2014/000130-91
296/2014
1 487 400,00 € Tempest, a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Marec 2011
Dodatok č.4 k zmluve o posytnutí nenávratného finančného príspenku
06/2009/OPV
Doplnená
1 535 804,40 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
85/2015/OPZ – Z2812012006201 – 196/2015
Doplnená
1 422 834,00 € Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Október 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
07/2009/OPV - Dodatok č. 3
1 421 049,14 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
63/2011/OPZ – Z2812012003501 – 234/2011
Doplnená
1 103 783,63 € PRO VITAE n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 198/2020
198/2020
1 364 859,80 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o. Debitum, a.s.
1. Marec 2018
Bezodplatný prevod licencií MS
43/2018
1 359 594,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národné centrum zdravotníckych informácií
4. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021CAS5-828/2022
Doplnená
1 142 987,03 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Ministerstvo zdravotníctva SR
31. August 2021
Grant Agreement Supporting
1703/2021
1 328 000,00 € Európska Komisia Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021AZB5-935/2021
Doplnená
1 434 560,49 € Nemocnica Poprad, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
14. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
89/2015/OPZ – Z2811012001201 – 220/2015
Doplnená
1 249 087,11 € Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
4. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č.466/2023
466/2023
1 300 251,13 € Ministerstvo zdravotníctva SR Spišská katolícka Charita