Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 138/2018
138/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 13/2024 a Národným centrom zdravotníckych informácií číslo kontraktu riešiteľa 02/2024
13/2024
33 676 892,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Október 2021
Specific contract No 1855/2021 implementing Framework contract No SANTE2020/C3/064
1855/2021
31 900 000,00 € Siemens Healthcare Diagnostics Products GmBH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR, v jeho mene koná minister MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1036/2022
Doplnená
30 634 346,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2024
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 12/2024 a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky číslo kontraktu prijímateľa 1/2024
12/2024
30 612 629,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Apríl 2018
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
58/2018
Doplnená
28 000 000,00 € Národná transfúzna služba SR Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 381/2023
381/2023
27 227 160,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 6.7.2010
36/2010/OPZ-Z2811022000701 Dodatok 1 - DZ281102200070101
Doplnená
26 437 424,67 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
21. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
42/2010/OPZ – Z2811022001201 Dodatok 1 - DZ281102200120101
Doplnená
26 439 701,47 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - FNsP J.A. Reimana Prešov
38/2010/OPZ-z2811022001001/ DZ 281102200100101
Doplnená
26 393 000,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Ministerstvo zdravotníctva SR
26. November 2021
Specific contract No 1855/2021 implementing Framework contract No SANTE2020/C3/064
1999/2021
26 000 000,00 € Siemens Healthcare Diagnostics Products GmBH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR, v jeho mene koná minister MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
27. Február 2023
Kontrakt na rok 2023
80/2023
24 621 936,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Február 2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrum zdravotníckych informácií na rok 2020
10/2020
Doplnená
20 760 771,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
30. November 2022
Rámcová dohoda o dodávke
892/2022
23 485 000,00 € Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
29. November 2021
ZMLUVA O DODÁVKE
2003/2021
Doplnená
23 189 760,00 € MERCK SHARP & DOHME B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2022
Kontrakt na rok 2022 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu u zadávateľa: 79/2022 a Národným centrom zdravotníckych informácií číslo kontraktu u riešiteľa: 02/2022
79/2022
Doplnená
26 996 151,58 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Február 2023
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 79/2023 a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby vedený pod č. 1/2023
79/2023
Doplnená
22 927 481,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Október 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2009/OPZ-Z2811022000601 - dodatok č.4 DZ281102200060105
Doplnená
22 502 047,39 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 203/2020
203/2020
22 092 950,79 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Debitum, a.s.
26. Február 2021
Kontrakt na rok 2021 (5/2021)
224/2021
Doplnená
8 519 820,58 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR