Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
12/2009/OPZ-Z2811022000401
14 936 457,40 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo zdravotníctva SR
5. September 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DZ28110220014102
Doplnená
14 619 079,59 € Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
17. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 430/2019
430/2019
14 563 196,94 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Debitum, a.s.
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 4. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
235/2016
14 490 904,00 € S&T Slovakia s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 4. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
236/2016
14 490 904,00 € AUDIOSCAN, s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
3. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
37/2010/OPZ – Z2811022000801 / Z2811022000802
Doplnená
14 005 050,82 € Detská fakultná nemocnica Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Február 2022
Specific contract No 198/2022 implementing Framework contract No SANTE2020/C3/064
198/2022
14 300 000,00 € Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR, v jeho mene koná minister MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
18. Február 2016
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR na rok 2016
29/2016
Doplnená
14 201 396,71 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
13. Október 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
15/2009/OPZ-Z2811022000301 - dodatok 4 DZ281102200030104
Doplnená
13 953 194,89 € Nemocnica Poprad, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Január 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/023-Z-302021S888-9/2019
Doplnená
13 208 201,01 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
17. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 432/2019
432/2019
13 528 893,36 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Debitum, a.s.
5. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
13/2009 dodatok 4
Doplnená
13 262 075,58 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2018
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrum zdravotníckych informácií na rok 2018
28/2018
Doplnená
13 502 979,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
13. Február 2015
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR na rok 2015
3/2015
Doplnená
13 343 510,20 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Február 2014
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR na rok 2014
12/2014
12 964 638,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Apríl 2021
Zmluva na dodávky BAMLANIVIMABU
924/2021
12 964 545,00 € Eli Lilly Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Máj 2019
Zmluva o dielo
138/2019
12 836 621,10 € Skupina dodávateľov: Metrostav – Mrozek Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Február 2013
Kontrakt na rok 2013
88/2013
Doplnená
12 500 747,39 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2023
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 78/2023 a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave vedený pod č. RSZU 61/2023
78/2023
Doplnená
15 199 971,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2024
Kontrakt na rok 2024 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 11/2024 a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave číslo kontraktu riešiteľa RSZU 66/2024
11/2024
11 682 925,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR