Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 379/2023
379/2023
11 664 000,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Ministerstvo zdravotníctva SR
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 353/2018
353/2018
11 606 940,44 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Debitum, a.s.
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 352/2018
352/2018
11 392 047,43 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Debitum, a.s.
23. September 2021
SPECIFIC CONTRACT No SANTE/2020/C3/091_SK implementing framework contract No SANTE/2020/C3/091
1817/2021
Doplnená
11 357 500,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. December 2021
ZMLUVA O DODÁVKE KOMBINOVANÉHO LIEKU PROTI OCHORENIU COVID-19 POZOSTÁVAJÚCEHO Z LIEČIV CASIRIVIMAB A IMDEVIMAB NA PANDEMICKÉ ÚČELY
2236/2021
11 357 500,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Február 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/026-Z-302021S690-6/2019
Doplnená
9 159 180,34 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BMF4-89/2022
Doplnená
10 869 481,20 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2022
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 77/2022 a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave vedený pod č. RSZU45/2022
77/2022
Doplnená
17 055 039,35 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Február 2015
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrom zdravotníckych informácií na rok 2015
5/2015
Doplnená
91 766,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Február 2014
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrom zdravotníckych informácií na rok 2014
14/2014
9 826 594,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 193/2020
193/2020
9 688 478,70 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Debitum, a.s.
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 337/2018
337/2018
9 470 530,46 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Debitum, a.s.
1. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/028-Z-302021S830-43/2019
Doplnená
8 927 869,12 € Nemocnica Komárno s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Apríl 2020
Kúpna zmluva
218/2020
9 177 292,80 € CHIRANA Medical a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 194/2020
194/2020
9 156 278,51 € Národný ústav detských chorôb Debitum, a.s.
2. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BMD3-86/2022
Doplnená
6 799 828,56 € Záchranná služba Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Apríl 2014
Zmluva o výpožičke
18/2014
8 899 573,25 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 2. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
231/2016
8 661 430,00 € AUDIOSCAN, s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 2. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
232/2016
8 661 430,00 € INTES Poprad, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CMF4-76-96
120/2023
8 610 471,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR