Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 186/2020
186/2020
8 581 800,43 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Debitum, a.s.
18. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 414/2019
414/2019
8 562 800,26 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Debitum, a.s.
1. Marec 2018
Rámcová dohoda č. 13/2018
13/2018
8 544 988,00 € EMM, spol. s r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Marec 2018
Rámcová dohoda č. 13/2018
13/2018
8 531 614,67 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Február 2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave na rok 2020
8/2020
Doplnená
17 150 069,30 € Slovenská zdravotnícka univerzita Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Júl 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10/2009/OPZ-Z2811022000201 - DZ281102200020105
8 298 478,37 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Január 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2111012004801
Doplnená
8 097 576,06 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády SR
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 192/2020
192/2020
8 197 450,02 € Fakultná nemocnica Trnava Debitum, a.s.
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 205/2020
205/2020
8 156 486,95 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Debitum, a.s.
5. December 2014
Dodatok č.2 a 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004801 zo dňa 13. januára 2014
DZ211101200480102
8 097 576,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Február 2024
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu zadávateľa 14/2024 a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv číslo kontraktu riešiteľa 1/2024
14/2024
Doplnená
-72 286,94 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/009-Z-302021M099-315/2017
315/2017
Doplnená
7 974 840,63 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspenku č. IROP/011-Z-302021M135-317/2017
317/2017
Doplnená
8 685 572,77 € Nemocnica Poprad, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Z314011CIN6)
736/2022
7 476 794,61 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Február 2023
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vedený pod č. 81/2023 a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv vedený pod č. 3/2023
81/2023
7 376 859,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/001-Z-302021M077-307/2017
307/2017
Doplnená
7 309 831,05 € Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Ministerstvo zdravotníctva SR
21. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
16/2009/OPZ – Z2812022000101 / DZ281202200010103
Doplnená
7 257 415,06 € Národná transfúzna služba SR Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov kategórie č. 3 pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
233/2016
7 222 725,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 3. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
234/2016
7 222 725,00 € S&T Slovakia s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Február 2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na rok 2020
11/2020
Doplnená
7 007 873,50 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR