Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 204/2020
204/2020
5 989 163,40 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Debitum, a.s.
27. Február 2019
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na rok 2019
38/2019
Doplnená
6 261 853,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR
17. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 429/2019
429/2019
5 923 685,83 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Debitum, a.s.
1. Február 2012
Kontrakt 2012
101/2012
5 851 710,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
14. Február 2024
Zmluva o záložnom práve k hnuteľným veciam
66/2024
5 818 896,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 915/2023
915/2023
5 760 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica Poprad, a.s.
18. Február 2016
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v BA na rok 2016
33/2016
Doplnená
9 251 836,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BMH9-90/2022
Doplnená
3 075 512,61 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 908/2023
908/2023
5 543 815,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav detských chorôb
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 911/2023
911/2023
5 543 815,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 200/2020
200/2020
5 470 000,00 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Debitum, a.s.
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 909/2023
909/2023
5 384 089,75 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Hronovce
21. Február 2013
Kontrakt č.87/2013 uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave na rok 2013
87/2013
5 289 406,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Február 2015
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave na rok 2015
6/2015
Doplnená
6 190 345,60 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Február 2014
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenskou zrdavotníckou univerzitou v Bratislave na rok 2014
15/2014
5 089 406,00 € Slovenská zrdavotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
27. December 2018
Dohoda o odpustení dlhu č. 347/2018
347/2018
5 069 892,52 € Nemocnica s poliklinikou Myjava Debitum, a.s.
28. Február 2018
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na rok 2018
22/2018
Doplnená
5 050 020,00 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ministerstvo zdravotníctva SR
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 905/2023
905/2023
5 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 903/2023
903/2023
4 999 933,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 906/2023
906/2023
4 999 516,21 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica Nitra