Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2020
Zmluva o NFP "Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála"(397/AE21/2020) Z311031Z323
397/AE21/2020
66 205 040,95 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. December 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 121/AD00/2018 zo dňa 16. 4. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.7.2018
960/AD00/2018
65 821 895,60 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. September 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R2 Zvolen, východ – Pstruša realizácia"
888/A800/2015
65 798 553,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5. September 2016
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 2 je nevyhnutnosť zmeny vybraných ustanovení čl. II Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ a prílohy č. 2 VZP Zmluvy (predmet
511/D600/2016
65 722 799,81 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt: "Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia"
466/AE00/2021
65 297 938,50 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála" (397/AE21/2020) 311031Z323
2291/CC43/2023
63 683 924,92 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
9. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre Železnice SR - modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty
116/B500/2016
63 320 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Február 2015
Kontrakt na rok 2015 uzavretý medzi MDVRR SR a Slovenskou správou ciest
40/B500/2015
62 292 047,02 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Október 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná"
568/AE70/2021
62 050 731,26 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Február 2016
Kontrakt na rok 2016 uzavretý medzi MDVRR SR a Slovenskou správou ciest
101/B500/2016
61 572 325,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Jún 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce"
1353/AE00/2023
59 953 543,29 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
9. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
0044/1900/2011
59 764 961,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rovoja SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
22. September 2015
Zmluva o NFP "Obnova vozového parku električiek v Košiciach"
809/A800/2015
57 380 400,00 € Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Október 2021
Dodatok č. 12 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
594/C300/2021
57 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2020
Dohoda o splátkach DOS/311021A425/01 pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
1086/AE70/2020
56 695 666,21 € Národná diaľničná spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. Január 2017
Zmluva o implementácii projektu financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Komárno - Komárom - cezhraničný most
3/AE00/2017
55 938 957,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre Železnice SR - kapitálové transfery
428/1900/2012
53 782 550,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č.124/B500/2014 - rozvoj a modernizácia železničnej dopravnej cesty v roku 2014.
989/B500/2014
52 382 249,58 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. December 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/B500/2014- ŽSR (zmena výšky poskytovaných fin. prostriedkov)
1025/B500/2014
52 020 734,88 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Február 2013
Kontrakt na rok 2013 - financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.
216/B500/2013
50 934 495,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR