Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 033/02I02-29-V01/2023
2212/B800/2023
314 121,57 € Obec Dolné Lovčice Ministerstvo dopravy SR
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 031/02I02-29-V01/2023
2211/B800/2023
505 308,94 € Obec Senné Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2196/AJ00/2023
351 293 151,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Grant Agreement Project 101122498 - 22-EU-TG-RIS COMEX 2
2172/CD00/2023
0,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
GRANT AGREEMENT Project 101122790 — 22-EU-TG-UA-SK-HU_rail_BCP Zmluva o grante - projekt 101122790 — 22-EU-TG-UA-SK-HU_rail_BCP
2171/CB20/2023
0,00 € Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Zriadenie záložného práva
0023-PRB/2021/Z
0,00 € Mesto Sabinov Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Zriadenie záložného práva
0050-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Papín Ministerstvo dopravy SR
1. December 2023
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode na dodávku predmetov osobnej starostlivosti zo dňa 25. 10. 2023
2206/DI00/2023
20 000,00 € KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
1. December 2023
Vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti pre vytvorenie digitálnej platformy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike
2207/A270/2023
59 400,00 € Cascade, s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
29. November 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 826928595-1-2014-DUNZ
2190/DI00/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
29. November 2023
Sieťové zariadenia pre infraštruktúru JISCD
2195/A270/2023
30 720,00 € Alanata a.s. Ministerstvo dopravy SR
28. November 2023
Dodatok k zmluve
0060-PRB/2021/D2
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hlinická 1148, Bytča v zastúpení správcom bytového domu MK Facility Group, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. November 2023
ČIASTKOVÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č. 1490/DI00/2022 o poskytnutí služieb zo dňa 31.08.2022
2191/DI00/2023
25 000,00 € ZB COLOR, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
28. November 2023
Analýza slovenského znenia predpisu Príloha č. 2 DOHODY O MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ PREPRAVE TOVARU (SMGS) a spracovanie jeho konsolidovaného znenia v znení dodatkov, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.01.2024
2194/A200/2023
12 180,00 € Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ministerstvo dopravy SR
28. November 2023
Dohoda o urovnaní nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
2189/A250/2023
1 625,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Ministerstvo dopravy SR
28. November 2023
Dohoda o urovnaní nákladov a refundovaní finančných prostriedkov
2188/A250/2023
1 364,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Ministerstvo dopravy SR
27. November 2023
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode na dodávku nových pneumatík a diskov.
2170/DI10/2023
6 000,00 € Nicholtrackt, s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
27. November 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.2470/D190/2022
2185/AN10/2023
0,00 € GARAJ & Partners s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311041CLA4 pre projekt „Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“
2184/CC00/2023
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo dopravy SR
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 036/02I02-29-V01/2023
2182/B800/2023
264 620,68 € Obec Chorváty Ministerstvo dopravy SR