Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre Železnice SR - kapitálové transfery
428/1900/2012
53 782 550,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č.124/B500/2014 - rozvoj a modernizácia železničnej dopravnej cesty v roku 2014.
989/B500/2014
52 382 249,58 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. December 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/B500/2014- ŽSR (zmena výšky poskytovaných fin. prostriedkov)
1025/B500/2014
52 020 734,88 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Február 2013
Kontrakt na rok 2013 - financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.
216/B500/2013
50 934 495,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311061BCX1 pre projekt "R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (2. úsek)"
569/A800/2024
50 354 540,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
19. Júl 2011
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku R4 Košice - Milhosť
1942/2700/2011
50 303 263,94 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R4 Košice - Milhosť"
1266/A800/2015
50 286 360,42 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Júl 2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave
956/B300/2013
49 944 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Október 2020
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1026/C300/2020
49 699 035,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. Október 2021
Dodatok č. DOS/311021A425/01/D1 k Dohode o splátkach č. DOS/311021A425/01 pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
546/AE70/2021
49 647 928,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Obnova vozového parku električiek v Košiciach.
204/B300/2014
48 686 400,00 € Dopravný podnik mesta Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky"
341/AE00/2019
47 437 408,18 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt "DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - 3. etapa"
414/AE00/2021
46 550 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. Jún 2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
218/AE00/2017
46 451 636,97 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR pre ŽSR na projekty modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej cesty
121/AD00/2018
46 220 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. November 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 161/AD00/2020
1049/AD00/2020
45 978 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. December 2020
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji - 1.etapa"
1115/AE71/2020
45 725 313,74 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15. Január 2020
Zmluva o nenávratný finančný príspevok I/68 Plavnica, preložka cesty
5/AE00/2020
45 574 882,35 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. August 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji"
749/A800/2015
44 816 836,13 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pre Železnice SR - modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty
255/AD00/2019
44 320 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR