Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o NFP pre projekt: „ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2“
1437/AE00/2022
35 620 489,01 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom (MDVRR SR) a Prijímateľom (SSC). Predmetom dodatku je úprava časového rámca realizácie aktivít projektu a úprava rozpočtu projektu.
1020/2700/2012
35 432 684,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. Máj 2014
- zhotoviť dielo Jednotný informačný systém v cestnej doprave - vykonávať údržbu diela a zabezpečovať podporu prevádzky - poskytnúť expertov podľa požiadaviek objednávateľa - poskytnúť školenia na vytvorené dielo
201/D140/2014
Doplnená
35 080 000,00 € TEMPEST a.s. a skupina podnikateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. December 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR
943/AE00/2021
34 859 506,53 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. Jún 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji
480/A800/2015
34 814 604,65 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/66 Brezno - obchvat, I. etapa
1567/B300/2013
34 810 008,79 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
1435/AE00/2022
34 541 558,53 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť"
2131/AE00/2023
34 377 736,24 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť"
2133/AE00/2023
33 937 171,24 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
23. Október 2019
Zmluva o NFP pre projekt "Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách"
705/AE00/2019
33 438 720,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. August 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
724/A820/2015
33 189 154,59 € Železničná spoločnosť Slovensko Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Január 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5.časť"
14/AE00/2021
32 778 822,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. November 2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried
1568/B300/2013
32 553 317,22 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 255/AD00/2019 zo dňa 27. 5. 2019
654/AD00/2019
32 315 400,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Humenné"
339/AE00/2019
32 304 292,96 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Január 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť"
13/AE00/2021
31 799 040,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. November 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o splátkach č. DOS/311021S316/01 pre projekt D1 Budimír - Bidovce
605/AE70/2021
31 515 414,39 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek
575/A800/2020
31 382 142,54 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Marec 2012
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“)
462/2700/2012
30 786 982,95 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Apríl 2013
tzv technický dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt Eliminácia bezpečnostných riziík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne
443/B300/2013
30 786 982,95 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR