Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2015
Predmetom Zmluvy je realizácia projektu "Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN - T (telematika)"
1080/A800/2015
26 357 775,97 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Marec 2014
Predmetom Zmluvy o NFP je úprava zmluvných podmienok na realizáciu aktivít projektu "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, na úseku Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR"
91/B300/2014
26 355 404,22 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Júl 2021
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov (kapitálových transferov) z rozpočtovej kapitoly MDV SR - modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty na rok 2021
353/AD00/2021
26 320 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. Marec 2020
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR
200/AE00/2020
26 036 519,39 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Október 2013
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
1282/D140/2013
26 000 000,00 € Poskytovateľ NFP: Ministerstvo financií SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Október 2014
Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003801 na realizáciu aktivít projektu: Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave, kód ITMS 21110120038.
915/D140/2014
25 979 999,98 € Poskytovateľ NFP: Ministerstvo financií SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Január 2015
Predmetom Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003801
1101/D140/2014
25 979 999,98 € MInisterstvo financií Slovenskej Republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota"
87/AE70/2021
25 941 329,88 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. Máj 2022
Zmluva o NFP pre projekt "Električky pre Bratislavu"
432/AE00/2022
25 659 791,05 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. September 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave"
1876/AE00/2023
25 640 042,23 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018
952/C410/2018
25 633 062,00 € Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. November 2021
Zmluva o NFP pre projekt: "DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť"
696/AE00/2021
25 005 210,44 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na základe uznesenia vlády SR č. 598/2017
516/AD00/2018
24 900 000,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. August 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce" zo dňa 15.02.2017
452/AE00/2017
24 662 474,60 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa"
222/AE70/2021
24 271 986,71 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14. August 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov technickej pomoci pri realizácii úloh v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo dňa 28.10.2016 č. Z 564/D652/2016
574/AE00/2018
24 188 965,50 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. December 2017
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry.
741/C300/2017
24 100 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt "Nákup 10 ks jednosmerných električiek pre Bratislavu"
404/CC00/2024
23 900 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Modernizácia ľavej plavebnej komory -Upgrade of Gabčíkovo lock"
298/A800/2023
23 824 350,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia Vajnorskej radiály"
2054/AE70/2023
23 406 887,08 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR