Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2016
Dodatok č.2 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.13/OPD/PO5.2 projekt: I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL
109/A800/2016
Doplnená
16 223 668,61 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom (MDVRR SR) a Prijímateľom (SSC). Predmetom dodatku je úprava časového rámca realizácie jednotlivých aktivít projektu a úprava rozpočtu projektu.
91/2700/2012
16 000 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
142/C200/2022
15 831 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. November 2015
dodatok ku Zmluve o NFP pre projekt DPB, Modernizácia údržbovej základne – 1. Etapa
1079/A820/2015
15 076 747,07 € Dopravný podnik Bratislava, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. December 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda"
845/AE70/2021
14 855 233,66 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "D3 Zelený most Svrčinovec"
661/AE70/2021
14 809 325,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. November 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP pre projekt "Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)"
660/AE00/2021
14 724 765,66 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. Január 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípevku pre projekt "I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa km 0,9-2,8 a III. etapa km ZÚ-0,9"
2/A800/2016
14 695 728,62 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 281/AD00/2020 zo dňa 6. 3. 2020
1165/AD00/2020
14 692 996,25 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza
534/A800/2016
14 658 180,64 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Jún 2019
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
309/C300/2019
14 320 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311061CUG4 pre projekt "Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa"
2343/A800/2023
14 304 221,03 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
17. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa"
572/A811/2020
13 852 931,53 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Január 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311061AFC1
5/A800/2023
13 852 931,53 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
29. Apríl 2011
Dohoda o vyrovnaní
0656/2300/2011
13 476 199,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. September 2015
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy II. etapa
786/A800/2015
13 394 183,26 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Február 2014
Zmluva o NFP pre projekt ,,Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži"
71/B300/2014
13 393 585,19 € Hlavné mesto Slovenskej republika Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Implementácia TSI v podmienkach ŽSR"
44/AE00/2021
13 267 085,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/66 Polomka - bodová závada
1281/B300/2013
13 055 651,02 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava - Nitra"
683/A800/2015
12 943 176,30 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR