Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/199
0,00 € PaedDr. Jaroslava Argajová NŠC
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/200
0,00 € PaedDr. Rudolf Benci NŠC
13. December 2023
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
2023/201
0,00 € Slovenský zväz tanečných športov NŠC
4. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/198
0,00 € XBS SWIMMING ACADEMY NŠC
1. December 2023
Kúpa zmluva na dodanie tovarov (Športovej výstroje)
2023/197
15 765,00 € Povex s.r.o. NŠC
8. November 2023
Zmluva o dielo a udelení licencie na jeho používanie
2023/193
11 555,00 € ŠPORT PRESS, s.r.o. NŠC
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
2023/194
0,00 € Slovenská republika Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika Slovenská republika zastúpená Národným športovým centrom
7. November 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca - reprezentanta SR
2023/192
0,00 € Kubín Róbert NŠC
13. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní odborných služieb
2023/189
0,00 € MARKO s.r.o. NŠC
10. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHN1 zo dňa 23.2.2021
274/2021
1 022 630,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky NŠC
21. September 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca-reprezentanta SR
2023/186
0,00 € Filip Federič NŠC
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2023/185
1 525,20 € SportSoftTiming Sk, s.r.o. NŠC
5. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia
2023/182
0,00 € Mesto Poprad NŠC
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023/181
Doplnená
12 200,00 € Slovenský futbalový zväz NŠC
22. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia
2023/180
0,00 € Telocvikari.sk, o.z. NŠC
21. August 2023
Zmluva o uskutočnení služieb Mediálna kampaň Európskeho týždňa športu a športového podujatia #BeActive Night a #BeActive Village
2023/179
54 000,00 € Povex s.r.o. NŠC
14. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023/177
12 900,00 € Slovenský zväz hádzanej NŠC
11. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023/176
5 500,00 € Slovenský zväz karate NŠC
4. August 2023
Rámcová dohoda pre vytvorenie dostatočnej marketingovej podpory a propagácie NŠC
2023/174
0,00 € SCHOLTES Group s.r.o. NŠC
1. August 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb a ďalších rámcových služieb na zabezpečenie udržateľnosti Informačného systému športu.
2023/173
Doplnená
0,00 € stengl a.s. NŠC