Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
72 2022
20 988,00 € ENERGYSPORT SK, s.r.o. NŠC
22. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
71 2022
9 960,00 € MedSystem s.r.o. NŠC
21. December 2022
Zmluva o dielo
66 2022
27 000,00 € Edicula s.r.o. NŠC
21. December 2022
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
65 2022
0,00 € Slovenská kanoistika NŠC
16. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
64 2022
72 230,00 € AUTO - DS s.r.o. NŠC
14. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
63 2022
20 252,12 € Autopolis a.s. NŠC
12. December 2022
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
62 2022
11 555,00 € ŠPORT PRESS, s.r.o. NŠC
6. December 2022
Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie
61 2022
82 944,00 € the Software s.r.o. NŠC
29. November 2022
License Agreement - Contractual Terms
59 2022
0,00 € INSCYD GmbH NŠC
29. November 2022
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. SKSION_11150122105178
60 2022
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r.o. NŠC
28. November 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/B/702-2022
0,00 € Michael Oravec NŠC
24. November 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/113
0,00 € Marek Simon NŠC
15. November 2022
Zmluva na dodanie tovaru
58 2022
12 773,00 € PPC Team plus s.r.o. NŠC
4. November 2022
Dodatok č. 2 k RÁMCOVEJ DOHODE pre poskytovania služieb organizovania podujatí, kultúrnych podujatí a seminárov pre rok 2022, evidovanej pod č. 11/2022
11 2022 - 2
0,00 € Helket s.r.o. NŠC
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode pre vytvorenie dostatočnej marketingovej podpory a propagácie NŠC, evidovanej pod č. 12/2022
12 2022-1
0,00 € Verteco, s.r.o. NŠC
4. November 2022
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy zo dňa 20.05.2022
27 2022 K
0,00 € Slovenská olympijská marketingová spoločnosť, a.s. NŠC
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere nebezpečných odpadov
56 2022
0,00 € Dandar s.r.o. NŠC
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/TOP/815/2022 o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/815/2022-1
0,00 € Klaudia Medlová NŠC
17. Október 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/106-2022
0,00 € Ema Činčurová NŠC
5. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
53 2022
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam NŠC