Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60112
20,64 € Martina Gánovská IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60089
98,30 € Ján Reguli IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60092
54,07 € Rastislav Šípoš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60098
18,92 € Tibor Dubaj IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60101
20,64 € Elena Kulichová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60103
48,37 € Ján Reguli IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60106
68,81 € Ladislav Blaško IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60107
58,98 € Alena Olexová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60108
98,30 € Martina Gánovská IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60110
20,64 € Alena Olexová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60069
78,64 € Martin Kučerka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60070
78,64 € Petra Kvasnová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60071
48,16 € Alena Očkajová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60072
48,16 € Milan Ďuriš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60083
108,13 € Mária Linkešová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60085
27,52 € Dana Kucharová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60087
58,98 € Pavol Štefík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60067
78,64 € Ján Stebila IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60019
61,92 € Anna Žideková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70024 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70024
7 000,00 € Mgr. Lenka Mihalicová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže