Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70008 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70008
7 000,00 € Mgr. Sabína Brédová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70037 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70037
7 000,00 € RNDr. Silvia Szaboová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70012 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70012
7 000,00 € Mgr. Ivana Frívaldská IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70034 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70034
7 000,00 € Mgr. Oto Sokolovský IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70033 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70033
7 000,00 € doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70013 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70013
7 000,00 € Mgr. Slavomír Gál IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60109
68,81 € Anna Ďuricová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60104
48,16 € Ľudmila Glosová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60102
20,64 € Peter Magdolen IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60100
12,04 € Martin Šimkovič IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60080
68,81 € Jarmila Kmeťová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60049
344,05 € Lubica Palková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60054
261,44 € Erzsébet Ědes IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60058
176,94 € Juliana Letková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60060
176,94 € Ilonka Horová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60066
151,36 € Wolfgang Switlick IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60068
78,64 € Ľubomír Žáčok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60073
55,04 € Zoltán Pomšar IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60090
51,56 € Michal Májek IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60093
54,07 € Michal Juríček IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže