Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2012
Darovacia zmluva č. 8/2012
8/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Vyšný Kubín - Základná škola s materskou školou
19. Október 2012
Darovacia zmluva č. 2/2012
2/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Čechy
19. Október 2012
Darovacia zmluva č. 4/2012
4/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Štefanov
19. Október 2012
Darovacia zmluva č. 5/2012
5/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Mestská časť Bratislava Ružinov - Základná škola na Kulíškovej ulici
19. Október 2012
Darovacia zmluva č. 6/2012
6/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Mesto Nové Zámky - Základná škola
19. Október 2012
Darovacia zmluva č. 7/2012
7/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR obec Jaslovské Bohunice - Základná škola s materskou školou
19. Október 2012
Darovacia zmluva č. 9/2012
9/2012
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Banskobystrický samosprávny kraj - Stredná odborná škola
26. Október 2012
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 71/2010 uzatvorenej dňa 28. októbra 2010
Dodatok č. 1
0,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. November 2012
Darovacia zmluva
743.868-4/2012-INSL
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Šávoľ - Obecný úrad
8. November 2012
Darovacia zmluva
743.868-5/2012-INSL
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí SR Obec Šarišské Jastrabie - Obecný úrad
4. Február 2013
Zmluva o zabezpečení prepisov zvukových záznamov do textovej podoby v úplnom znení
.................................
0,00 € 313 Group, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
13. Február 2013
Afilácia spoločnosti Microsoft
S1753409
0,00 € Microsoft Ireland Operations Limited Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2013
Licenčná zmluva č. 002/2013-OVKD
002/2013-OVKD
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Február 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. BP-1/2013
,,...,
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
26. Február 2013
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. V-1/2013
V-1/2013
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Správa účelových zariadení
28. Marec 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Dodatok č. 2,,
0,00 € SWAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Máj 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť
2
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Máj 2013
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013
,,..,.
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy na ministerstve Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Máj 2013
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2013
,,.,,.
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy na ministerstve Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Máj 2013
Darovacia zmluva č. D-1/2012
D-1/2012
0,00 € Obec Hrabičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR