Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2019
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 1231/2019
1231/2019
909 684,00 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR
1. Júl 2022
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA)
633/2022
Doplnená
1 535 234,40 € TEMPEST a.s. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
23. Január 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2214/2011
900 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13. Júl 2016
Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služiebpre projekt/kampaň s názvom „Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020“
743/2016
897 879,08 € Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. Úrad vlády SR
22. Apríl 2016
Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik“na predmet zákazky: „Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik“
376/2016
897 301,50 € Swietelsky-Slovakia spol.s r.o. Úrad vlády SR
21. December 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
391/2023
895 572,00 € Úrad vlády SR Obec Olcnava
4. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO II."
77/2019
884 819,10 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
3. December 2012
Rámcová dohoda o dodaní elektrickej energie na roky 2013 až 2016
2010/2012
883 890,00 € ZSE Energia, a. s. Úrad vlády SR
30. August 2016
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
742/2016
879 308,00 € Úrad vlády SR Obec Drienica
5. August 2022
Zmluva o partnerstve
631/2022
Doplnená
713 983,62 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády SR
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001657, názov projektu: MŠ pre 140 detí v obci Kecerovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061N063
362/2024
867 817,29 € Úrad vlády SR Obec Kecerovce
25. September 2019
ZMLUVA O DIELO
1148/2019
Doplnená
857 040,61 € A.I.I. Technické služby s.r.o. Úrad vlády SR
28. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003933, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y041
359/2024
839 908,85 € Úrad vlády SR Mesto Kežmarok
16. December 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1124/2014
Doplnená
835 032,00 € Úrad vlády SR Mesto Trebišov
10. Jún 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
18/2011
834 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad vlády SR
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
11/2015
Doplnená
820 958,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (prijímateľ) a Castellum, n.o. (partner)
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
263/2024
819 354,00 € Úrad vlády SR Obec Kostoľany nad Hornádom
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003784, názov projektu: Novostavba MŠ v Červenici, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU8
549/2024
817 253,02 € Úrad vlády SR Obec Červenica
27. November 2013
Rámcová dohoda
1421/2013
Doplnená
812 500,00 € ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2. Pôdohospodárska platobná agentúra 3. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 4. Úrad vlády SR 5. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6. Slovenský pozemkový fond
26. Október 2021
ZMLUVA O PARTNERSTVE
1041/2021
Doplnená
808 731,06 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vlády SR