Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Poistná zmluva č. 8-891-014582
274/2023
3 806,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad vlády SR
1. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
287/2023
120,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad vlády SR
31. Máj 2023
Poistná zmluva č. 411 029 523
283/2023
77 854,26 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad vlády SR
31. Máj 2023
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
284/2023
6 980,21 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad vlády SR
31. Máj 2023
POISTNÁ ZMLUVA č. 9661000634
292/2023
9 517,56 € UNIQA pojišťovna, a.s. Úrad vlády SR
31. Máj 2023
Poistná zmluva č. 2-629-302034
293/2023
1 854,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad vlády SR
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011CUB9 s názvom: Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ V.I.
245/2023
176 427,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
25. Máj 2023
DOHODA O ORGANIZOVANÍ PODUJATIA A REFUNDÁCII VÝDAVKOV
294/2023
28 041,27 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Úrad vlády SR
22. Máj 2023
DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
281/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Úrad vlády SR
19. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE WORKSHOPU „MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ A KRITICKÉ MYSLENIE V DIGITÁLNOM PRIESTORE“
275/2023
0,00 € Úrad vlády SR Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
18. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
262/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
18. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
263/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, 831 02 Bratislava
18. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
264/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
18. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
266/2023
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
272/2023
30 969,60 € LUKO – SK, s.r.o. Úrad vlády SR
17. Máj 2023
Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky
225/2023
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
267/2023
44 437,99 € ANECT a.s. Úrad vlády SR
15. Máj 2023
Kúpna zmluva
261/2023
13 570,80 € Gratex International, a. s. Úrad vlády SR
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
48/2023
104 400,00 € Úrad vlády SR Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (výskumník: Stepan Zakarkhevich)
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
76/2023
522 000,00 € Úrad vlády SR Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (výskumník: Leonid Chernovatyi, Natalia Kovalchuk, Svitlana Shekhavtsova, Olexandr Kalnychenko, Natalia Kalnychenko)