Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJC6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Drahňov
69/2024
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Drahňov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLK3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Laškovce
76/2024
327 674,41 € Úrad vlády SR Obec Laškovce
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIV6 s názvom: MOaPS Šarišské Jastrabie
90/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Šarišské Jastrabie
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKT2 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Obid
132/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Obid
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLL9 s názvom: MOaPS v obci Žehra
162/2024
488 600,74 € Úrad vlády SR Obec Žehra
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJA8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Hrabušice
165/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Hrabušice
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLQ8 s názvom: Poskytovanie miestnych občianskych a preventívnych služieb v Modrom Kameni
178/2024
165 775,22 € Úrad vlády SR Mesto Modrý Kameň
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMD1 s názvom: MOPS - Víťaz
191/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Víťaz
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP5 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Čečejovce
867/2023
81 433,46 € Úrad vlády SR Obec Čečejovce
20. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
576/2023
171 599,99 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
53/2024
1 800,00 € Mgr. Vladimír Bokša, PhD. Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
54/2024
1 800,00 € Ing. Róbert Farkaš Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
55/2024
1 800,00 € PhDr. Kamil Fečko Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
56/2024
1 800,00 € Mgr. Martina Ferencz Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
57/2024
1 800,00 € Ing. Miloš Hajdin Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
58/2024
1 800,00 € Mgr. František Höger Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
60/2024
1 800,00 € Mgr. RNDr. Mária Kollárová, PhD. Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
61/2024
1 800,00 € Mgr. Ernest Lakatoš Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
62/2024
1 800,00 € Mgr. Erika Pisková Úrad vlády SR
20. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
63/2024
1 800,00 € Ing. Dominik Pompa Úrad vlády SR