Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2020
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 64/2020 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019
64/2020
Doplnená
808 608,00 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR
28. September 2020
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
193/2020
807 840,00 € Úrad vlády SR Slovenská výtvarná únia
25. Jún 2015
Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služieb pre projekt/kampaň s názvom „Reklamná a komunikačná kampaň pre OPIS“
849/2015
Doplnená
799 997,46 € Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. Úrad vlády SR
5. September 2022
Zmluva o dielo
856/2022
788 952,97 € ANECT a.s. Úrad vlády SR
16. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+(2)
125/2019
Doplnená
590 121,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. September 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: "Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v rokoch 2016 a 2017"
875/2017
780 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Úrad vlády SR
14. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011BIX5 s názvom: Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ IV.
1305/2021
770 012,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
3/2015
Doplnená
767 023,00 € Úrad vlády SR Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
13. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1
18/2017
Doplnená
754 616,70 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. November 2015
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR
1210/2015
Doplnená
756 849,00 € Úrad vlády SR Štátna ochrana prírody SR
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003780, názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov, kód projektu v ITMS2014+: 312061AIR4
430/2024
754 519,43 € Úrad vlády SR Obec Drienov
16. Apríl 2024
Dodatok č. 5/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000574, názov projektu: Novostavba MŠ v obci Svinia, kód projektu v ITMS2014+: 312061C380
373/2024
751 629,24 € Úrad vlády SR Obec Svinia
22. Apríl 2020
DOHODA o implementácii projektu: „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“
18/2020
Doplnená
750 000,00 € Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD Úrad vlády SR
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003598, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y308
545/2024
749 736,00 € Úrad vlády SR Obec Švábovce
17. Február 2022
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 37/2022 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 o poskytovaní odborných a poradenských služieb zo dňa 09.10.2019
37/2022
Doplnená
1 111 482,24 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR
31. August 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1024/2015
Doplnená
739 840,00 € Úrad vlády SR LUNA n. o.
24. November 2016
Kúpna zmluva
711/2016
738 679,44 € AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003118, názov projektu: Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava, kód projektu v ITMS2014+: 312061X033
523/2024
728 682,81 € Úrad vlády SR Mesto Myjava
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
400/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Iňačovce
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
416/2023
727 440,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Tvarožec