Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1103/2014
Doplnená
695 204,00 € Úrad vlády SR Mesto Žilina
30. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Komplexné zabezpečenie služieb pre architektonickú a programovú kanceláriu 2
1115/2015
695 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003243, názov projektu: Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312061X273
365/2024
691 011,32 € Úrad vlády SR Obec Krížová Ves
31. December 2012
Zmluva o dodávke plynu
2056/2012
690 575,88 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad vlády SR
15. Október 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1000/2015
Doplnená
688 282,00 € Úrad vlády SR Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
12. Marec 2018
Návrh zmluvy o poskytnutí NFP k projektu č. 301011K455 - Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA
1081/2017
684 198,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003766, názov projektu: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne, kód projektu v ITMS2014+: 312061ALB9
314/2024
682 758,21 € Úrad vlády SR Mesto Zlaté Moravce
2. Jún 2017
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb pozostávajúcich zo služieb riadenia programov a projektov a služieb koordinačnej a metodickej podpory súvisiacich so zavedením a rozvojom manažérskych systémov podporujúcich implementáciu operačného programu Technická
829/2017
682 286,88 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
9. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005219, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Plešivec, kód projektu v ITMS2014+: 312061BVA6
339/2024
680 742,96 € Úrad vlády SR Obec Plešivec
9. September 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie
996/2014
Doplnená
676 391,00 € Úrad vlády SR Záujmové združenie žien MYMAMY
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004842, názov projektu: VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z786
453/2024
672 249,41 € Úrad vlády SR Mesto Bardejov
13. Máj 2022
ZMLUVA NA NÁKUP MICROSOFT PRODUKTOV A SLUŽIEB V PROGRAME ENTERPRISE SUBSCRIPTION
358/2022
Doplnená
722 572,51 € Slovak Telekom, a. s. Úrad vlády SR
26. Máj 2016
Čiastková zmluva o dielo
690/2016
665 250,00 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (zhotoviteľ 1) a stengl, a.s. (zhotoviteľ 2) Úrad vlády SR
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
410/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Hrušov
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
427/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Bzenov
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
430/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Husiná
6. December 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
439/2023
663 716,00 € Úrad vlády SR Obec Ochtiná
13. Jún 2014
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
756/2014
662 394,48 € SLOVNAFT, a.s. Úrad vlády SR
14. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004382, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y495
412/2024
661 013,41 € Úrad vlády SR Obec Hranovnica
22. Marec 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
27/2019
Doplnená
660 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR