Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
27/2019
Doplnená
660 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
16. December 2014
Zmluva na zabezpečenie reklamnej a komunikačnej kampane pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
929/2014
651 120,00 € Apple Pie s.r.o. Úrad vlády SR
26. Marec 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nástroji na prípravu projektov
Dodatok č. 2/2012 k zmluve č. 1096/2009
649 495,00 € Švajčiarska konfederácia zastúpená Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004592, názov projektu: Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže, kód projektu v ITMS2014+: 312061CFY3
473/2024
649 264,83 € Úrad vlády SR Obec Dlhé Stráže
13. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
771/2014
647 760,00 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002998, názov projektu: Materská školy v obci Chmiňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061V456
492/2024
647 080,20 € Úrad vlády SR Obec Chmiňany
17. December 2019
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 1368/2019 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019
1368/2019
Doplnená
646 886,40 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR
20. September 2018
ZMLUVA O PARTNERSTVE
980/2018
Doplnená
645 008,87 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004018, názov projektu: Prestupné bývanie v obci Čirč – novostavba bytových domov, kód projektu v ITMS2014+: 312061AIR5
289/2024
644 370,29 € Úrad vlády SR Obec Čirč
27. Január 2017
Delimitačný protokol
870/2016
641 490,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
11. December 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
998/2014
Doplnená
641 007,00 € Úrad vlády SR DOMOV - DÚHA
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003763, názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Doľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKB4
400/2024
640 923,55 € Úrad vlády SR Obec Doľany
26. August 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
865/2015
Doplnená
639 430,00 € Úrad vlády SR Paneurópska vysoká škola n.o.
28. December 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
581/2023
633 749,54 € ZSE Energia, a. s. Úrad vlády SR
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003242, názov projektu: Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante, kód projektu v ITMS2014+: 312061V356
376/2024
631 202,29 € Úrad vlády SR Mesto Galanta
10. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011X244 s názvom: "Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND II"
1174/2019
630 232,28 € Úrad vlády SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005052, názov projektu: Svinica - kanalizácia, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWT2
518/2024
626 115,72 € Úrad vlády SR Obec Svinica
8. December 2014
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
1169/2014
Doplnená
624 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR (účastník č.1)
2. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
53/2015
624 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
22. December 2017
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
1069/2017
Doplnená
619 827,18 € ZSE Energia, a.s. Úrad vlády SR