Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
53/2015
624 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
22. December 2017
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014
1069/2017
Doplnená
619 827,18 € ZSE Energia, a.s. Úrad vlády SR
31. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
1115/2018
Doplnená
681 225,34 € TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Úrad vlády SR
10. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
376/2017
Doplnená
611 149,00 € Úrad vlády SR CEROGEMA, n. o.
18. November 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1098/2014
Doplnená
614 357,00 € Úrad vlády SR Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
30. Apríl 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003411, názov projektu: Výstavba materskej školy v obci Kuzmice, kód projektu v ITMS2014+: 312061X249
511/2024
Doplnená
606 414,68 € Úrad vlády SR Obec Kuzmice
10. November 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1102/2014
Doplnená
603 314,00 € Úrad vlády SR Mesto Sereď
10. November 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1095/2014
Doplnená
602 978,00 € Úrad vlády SR Mesto Holíč
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003660, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQK5
454/2024
Doplnená
600 980,98 € Úrad vlády SR Mesto Sládkovičovo
3. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR
846/2017
Doplnená
477 360,00 € Úrad vlády SR Najvyšší kontrolný úrad SR
25. Apríl 2019
Kúpna zmluva č. 2634/2018/PS-ESM
48/2019
600 000,00 € Mesto Banská Bystrica Úrad vlády SR
6. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1165/2019
600 000,00 € Media RTVS, s.r.o. Úrad vlády SR
10. August 2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
910/2018
599 985,41 € Media RTVS, s. r. o. Úrad vlády SR
10. August 2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
909/2018
599 904,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad vlády SR
4. December 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
1395/2015
599 760,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
26. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: "Poradenské a konzultačné služby na podporu systému pre Centrálne riadenie IT výdavkov v rámci EŠIF"
144/2018
598 696,49 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
4/2015
598 459,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
10. Máj 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003946, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou, kód projektu v ITMS2014+: 312061APX7
547/2024
588 770,09 € Úrad vlády SR Mesto Moldava nad Bodvou
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
5/2015
Doplnená
588 236,00 € Úrad vlády SR Štátne divadlo Košice
11. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
468/2017
Doplnená
530 050,00 € Úrad vlády SR Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o