Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“
1966/2012
Doplnená
7 000 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
13. Jún 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
324/2012
Doplnená
6 866 260,00 € Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
7. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu
835/2016
6 700 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
14. November 2017
Dohoda o splátkach - Rozvoj elektronických služieb súdnictva
991/2017
6 662 064,24 € Ministerstvo spravodlivosti SR Úrad vlády SR
11. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF"
810/2016
Doplnená
6 600 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR
13. Jún 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
332/2012
Doplnená
6 516 829,00 € Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
13. Jún 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
328/2012
Doplnená
6 493 442,00 € Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
1. Október 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1019/2014
Doplnená
6 443 542,00 € Úrad vlády SR BIOPEL, a.s. (Prijímateľ); Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo (Partner)
30. Január 2015
Rámcová dohoda na nákup mediálneho priestoru pre potreby realizovania reklamnej a komunikačnej kampane OP IS a OP TP
1080/2014
Doplnená
6 082 852,96 € Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. Úrad vlády SR (ako jeden z viacerých objednávateľov)
10. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov a projektov"
805/2016
Doplnená
6 053 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
325/2012
Doplnená
5 493 008,00 € Úrad vlády SR Obec Gemerská Poloma
9. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „Financovanie mzdových výdavkov administratívnych kapacít MF SR v rámci zabezpečenia činnosti orgánu auditu“
809/2016
5 310 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
333/2012
Doplnená
5 213 463,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
329/2012
Doplnená
5 194 753,00 € Úrad vlády SR Obec Dvorníky
13. Jún 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
322/2012
Doplnená
5 032 269,00 € Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
2. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
700/2022
Doplnená
4 900 111,66 € Úrad vlády SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
4. Február 2011
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002
15/2011
4 789 995,00 € Správa Zariadení Úradu vlády SR Úrad vlády Slovenskej republiky
16. Október 2013
Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
1201/2013
4 729 178,69 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby; AutoCont SK a.s. Úrad vlády SR
30. Marec 2016
DOHODA O ODKLADE PLNENIA
45/2016
4 536 659,89 € Úrad vlády SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
21. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22220320019: Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácií ŠF a KF
803/2015
Doplnená
4 350 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR