Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
1397/2015
540 432,00 € Slovenská produkčná, a.s. Úrad vlády SR
2. Marec 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
9/2015
Doplnená
537 864,00 € Úrad vlády SR Mesto Považská Bystrica
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
726/2024
534 944,00 € Úrad vlády SR Obec Terany
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003018, názov projektu: Dobudovanie zákl. tech. infraštruktúry – výstavba a rekonštrukcia miest. komunikácií a chodníkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y713
311/2024
533 851,52 € Úrad vlády SR Mesto Kráľovský Chlmec
4. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
374/2017
532 263,00 € Úrad vlády SR Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári - Regionálna rozvojová agentúra
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011Y019 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2"
1330/2019
530 977,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
9. September 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
867/2015
528 664,00 € Úrad vlády SR Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004790, názov projektu: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník, kód projektu v ITMS2014+: 312061BQM8
443/2024
Doplnená
527 357,36 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
10. November 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1081/2014
Doplnená
522 020,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
76/2023
522 000,00 € Úrad vlády SR Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (výskumník: Leonid Chernovatyi, Natalia Kovalchuk, Svitlana Shekhavtsova, Olexandr Kalnychenko, Natalia Kalnychenko)
28. December 2018
REALIZAČNÁ ZMLUVA k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028–05
1247/2018
520 347,04 € Stredoslovenská energetika, a.s. Úrad vlády SR
10. November 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1100/2014
519 722,00 € Úrad vlády SR Perly gotickej cesty, n. o. Košice
21. Október 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1158/2015
Doplnená
518 745,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002972, názov projektu: Nadstavba objektu materskej školy Kendice na účely zvýšenia kapacít, kód projektu v ITMS2014+: 312061V524
494/2024
514 933,46 € Úrad vlády SR Obec Kendice
15. December 2021
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02
1272/2021
514 162,97 € MAGNA ENERGIA a.s. Úrad vlády SR
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003723, názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU7
493/2024
512 118,34 € Úrad vlády SR Obec Ihľany
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004836, názov projektu: Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica - Nový Dvor, kód projektu v ITMS2014+: 312061Z346
394/2024
509 871,08 € Úrad vlády SR Obec Veľká Lomnica
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
901/2023
508 642,00 € Úrad vlády SR Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade vlády Slovenskej republiky
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22210420077 k projektu Posilnenie personálnych kapacít v súvislosti s prípravou a implementáciou OP EVS
896/2014
Doplnená
508 500,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003124, názov projektu: Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou, kód projektu v ITMS2014+: 312061X694
482/2024
506 311,65 € Úrad vlády SR Mesto Moldava nad Bodvou