Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLD5 s názvom: MOaPS Trhovište
78/2024
494 417,35 € Úrad vlády SR Obec Trhovište
31. August 2017
Rámcová dohoda o dodaní potravín „Dodávka mäsa a mäsových výrobkov“
885/2017
494 000,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Úrad vlády SR
13. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004384, názov projektu: Rekonštrukcia a dobudovanie základnej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y234
344/2024
Doplnená
492 950,00 € Úrad vlády SR Mesto Spišské Vlachy
16. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002322, názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Q631
447/2024
491 839,26 € Úrad vlády SR Obec Raslavice
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJL3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Čaklov
652/2023
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Čaklov
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJW3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Kecerovce
672/2023
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Kecerovce
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF4 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Veľká Ida
854/2023
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Veľká Ida
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKT8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby – Tornaľa
743/2023
491 509,04 € Úrad vlády SR Mesto Tornaľa
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIX9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Trebišov
814/2023
491 509,04 € Úrad vlády SR Mesto Trebišov
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKI1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Levoča
879/2023
491 509,04 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJC6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Drahňov
69/2024
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Drahňov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJJ9 s názvom: Podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Krompachy
128/2024
491 509,04 € Úrad vlády SR Mesto Krompachy
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKJ5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby 3
118/2024
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Svinia
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLR8 s názvom: MOaPS Spišský Štiavnik
164/2024
491 509,04 € Úrad vlády SR Obec Spišský Štiavnik
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-004034, názov projektu: Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y581
307/2024
Doplnená
491 172,78 € Úrad vlády SR Obec Ľubotín
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000833, názov projektu: Výstavba materskej školy v meste Dobšiná, kód projektu v ITMS2014+: 312061D296
480/2024
489 568,72 € Úrad vlády SR Mesto Dobšiná
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIW4 s názvom: MOaPS v obci Bystrany
104/2024
488 606,98 € Úrad vlády SR Obec Bystrany
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DVB2 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Turňa nad Bodvou
233/2024
488 601,78 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJB4 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Zámutov
641/2023
488 600,74 € Úrad vlády SR Obec Zámutov
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKF6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Richnava
834/2023
488 600,74 € Úrad vlády SR Obec Richnava