Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AGP6
104/2020
4 333 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Júl 2019
KÚPNA ZMLUVA
1086/2019
4 240 000,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Úrad vlády SR
21. Október 2011
ZMLUVA O REALIZÁCII BLOKOVÉHO GRANTU
1561/2011
Doplnená
4 203 077,00 € Úrad vlády SR Nadácia EKOPOLIS
13. Marec 2023
Rámcová dohoda
58/2023
4 042 080,00 € TEMPEST a.s. Úrad vlády SR
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
323/2012
Doplnená
4 025 815,00 € Úrad vlády SR Obec Veľké Ripňany
22. Január 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF - II. časť
1226/2018
4 000 000,00 € Ministerstvo financií SR Úrad vlády SR
8. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011ANJ7 s názvom: "Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu III."
159/2020
4 000 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
13. Marec 2023
Rámcová dohoda
57/2023
3 911 040,00 € JUMP soft a.s. Úrad vlády SR
29. December 2017
Kontrakt na rok 2018
1079/2017
Doplnená
3 906 497,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR
26. Január 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
4/2012
Doplnená
3 885 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
24. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom: "Financovanie mzdových nákladov oprávnených AKÚPPVII priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF - 2"
61/2019
3 850 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011ALG7
130/2020
3 774 858,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14. August 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
893/2014
Doplnená
3 764 500,00 € Úrad vlády SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Piešťany
15. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011X878 s názvom: "Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci výkonu auditov"
1230/2019
3 752 600,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. Október 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
917/2017
3 730 287,86 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
19. September 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
910/2017
3 679 333,05 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
22. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
5/2012
Doplnená
3 656 108,00 € Úrad vlády SR Štátny inštitút odborného vzdelávania
30. Máj 2014
Kontrakt na rok 2014
843/2014
Doplnená
3 604 000,00 € Úrad vlády SR Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
7. Január 2015
KONTRAKT na rok 2015
1282/2014
Doplnená
22 718 298,46 € Úrad vlády SR Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30. December 2015
Kontrakt na rok 2016
1445/2015
Doplnená
3 604 000,00 € Úrad vlády SR Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava