Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2016
Kontrakt na rok 2017
874/2016
Doplnená
14 961 358,30 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR
13. Jún 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
320/2012
Doplnená
3 575 526,00 € Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
3. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí NFP k projektu TP OPIS "Mzdy zamestnancov SORO a PJ OPIS na roky 2011-2013"
68/2011
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR
9. Máj 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1282/2013
Doplnená
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
28. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II.
74/2019
3 500 000,00 € Úrad vlády SR Úrad vládneho auditu
29. Máj 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
989/2014
Doplnená
3 499 550,00 € Úrad vlády SR ECO FILM, s.r.o.
22. December 2015
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
1416/2015
Doplnená
3 455 908,80 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
26. Január 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
6/2012
Doplnená
3 370 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
13. Jún 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
313/2012
Doplnená
3 292 004,00 € Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) Úrad vlády SR
16. Február 2012
Zmluva o realizácii Projektu
7/2012
Doplnená
3 171 543,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Apríl 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
651/2017
3 134 798,28 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
4. Október 2011
Zmluva o realizácii projektu
1552/2011
Doplnená
3 123 643,23 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Slov-Lex
1384/2021
Doplnená
11 701 964,16 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
5. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1189/2019
3 075 587,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6. November 2013
Dohoda o delegovaní právomocí správcu programu
1284/2013
Doplnená
3 027 607,00 € Úrad vlády SR Prešovský samosprávny kraj
7. November 2011
Zmluva o realizácii projektu
1991/2011
Doplnená
3 024 032,15 € Úrad vlády SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
12. August 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle
930/2014
2 907 094,00 € Úrad vlády SR prijímateľ: STAMAP, s.r.o.; partner: Poľno-Čergov, s.r.o.
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
321/2012
Doplnená
2 860 421,00 € Úrad vlády SR Obec Tušice
25. Január 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. Z311071Y718 s názvom: "Manažment údajov Úradu vlády SR"
80/2020
2 851 919,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
13. Marec 2023
Rámcová dohoda
56/2023
2 716 560,00 € mc.edu, s.r.o. Úrad vlády SR