Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
993/2014
Doplnená
2 671 194,00 € Úrad vlády SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Odštepný závod Košice
26. September 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
988/2014
Doplnená
2 634 255,00 € Úrad vlády SR VSV GROUP, s.r.o.
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
314/2012
Doplnená
2 633 603,00 € Úrad vlády SR Obec Dlhé nad Cirochou
11. September 2015
Projektová zmluva na realizáciu preddefinovaného projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR
996/2015
Doplnená
2 500 000,00 € Úrad vlády SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
30. Apríl 2020
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca"
78/2020
2 500 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011T882 s názvom: "Prevádzkovanie integrovanej siete informačno - poradenských centier"
1311/2019
2 395 374,30 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
23. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AQU4 s názvom: "Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu – 2020"
176/2020
2 376 140,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
9. November 2012
Rámcová dohoda o dodaní potravín
1932/2012
2 376 000,00 € Skupina dodávateľov: Mgr. Emília Achbergerová, KON-RAD spol.s.r.o., Mabonex Slovakia s.r.o. Úrad vlády SR
14. November 2017
Dohoda o splátkach - Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR
990/2017
2 361 914,10 € Ministerstvo spravodlivosti SR Úrad vlády SR
18. August 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
906/2014
Doplnená
2 337 640,00 € Úrad vlády SR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30. Október 2015
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
1244/2015
Doplnená
2 267 974,92 € ITB trade s.r.o. Úrad vlády SR
5. Marec 2018
Dohoda o fonde pre bilaterálne vzťahy
3/2018
2 262 000,00 € Výbor pre finančný mechanizmus a Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
13. Február 2014
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Štipendijný program EHP“
31/2014
Doplnená
2 255 882,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
14. November 2017
Dohoda o splátkach - Elektronická zbierka zákonov
989/2017
2 234 649,30 € Ministerstvo spravodlivosti SR Úrad vlády SR
22. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011Y145 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu - 2019"
1253/2019
2 186 300,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
27. Január 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS v období rokov 2012 – 2015
1414/2013
Doplnená
2 160 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO
863/2016
2 130 745,50 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
24. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
363/2022
Doplnená
2 045 000,00 € Úrad vlády SR Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
26. Január 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1253/2014
Doplnená
2 000 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo práve, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Október 2018
Dohoda o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021
159/2018
1 995 883,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vlády SR