Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
437/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Turňa nad Bodvou
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
423/2023
1 673 952,00 € Úrad vlády SR Obec Richnava
24. Máj 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
309/2012
Doplnená
1 659 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
25. Október 2022
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č.1045/2022 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb zo dňa 09.10.2019
1045/2022
Doplnená
1 896 286,84 € Ernst & Young, s. r. o. Úrad vlády SR
18. Január 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
1/2024
1 557 996,00 € Úrad vlády SR Obec Bystrany
22. Február 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
15/2012
Doplnená
1 543 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
22. Február 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
13/2012
Doplnená
1 534 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
26. Október 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na projekt: „Komplexné zabezpečenie služieb pre programovú kanceláriu“
1890/2012
Doplnená
1 524 283,20 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vlády SR
16. Február 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
154/2016
Doplnená
1 500 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Liptovský Mikuláš
19. November 2019
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
1239/2019
1 500 000,00 € Úrad vlády SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
10. Marec 2020
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“
22/2020
1 500 000,00 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Máj 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR
198/2020
Doplnená
1 200 553,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
10. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND"
823/2016
1 477 522,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
2. December 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 21140220037: Komplexné zabezpečenie služieb pre architektonickú a programovú kanceláriu 3
1382/2015
1 445 494,35 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22. Február 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
51/2012
Doplnená
1 436 800,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
25. Máj 2012
DOHODA medzi Výborom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva a Úradom vlady Slovenskej republiky, zastupujúcim Slovenskú republiku, o financovaní technickej asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovn
307/2012
Doplnená
1 425 000,00 € Výbor pre finančný mechanizmus a Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
28. Jún 2012
Dohoda o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014 č. 300/2012
300/2012
Doplnená
1 425 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
14. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+"
792/2016
1 418 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003115, názov projektu: Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y763
360/2024
1 384 163,36 € Úrad vlády SR Mesto Topoľčany
26. Október 2021
ZMLUVA O PARTNERSTVE
1042/2021
Doplnená
1 380 409,35 € Úrad vládneho auditu Úrad vlády SR