Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
398/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Chminianske Jakubovany
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
425/2023
Doplnená
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Sačurov
31. August 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
444/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Stráne pod Tatrami
5. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
434/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Švedlár
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
420/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Polomka
9. Október 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
404/2023
1 358 448,00 € Úrad vlády SR Obec Hrabušice
21. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt č. 22220220026: Externé služby pre orgán auditu v rámci zabezpečenia výkonu vládnych auditov
1191/2015
1 350 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
26. Január 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky o grante pre Projekt „vstúpte k nám“
10/2012
Doplnená
1 342 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
31. Máj 2012
Zmluva o realizácii projektu
310/2012
Doplnená
1 327 003,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
3. Február 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1/2014
1 300 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií SR
9. September 2020
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“
161/2020
1 300 000,00 € Úrad vlády SR Štátny pedagogický ústav
4. Október 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje"
928/2017
Doplnená
1 284 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
18. Január 2024
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
2/2024
1 264 872,00 € Úrad vlády SR Obec Žehra
28. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
11/2012
Doplnená
1 262 226,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
14. November 2017
Dohoda o splátkach - Informačný systém registra úpadcov
993/2017
1 261 186,98 € Ministerstvo spravodlivosti SR Úrad vlády SR
14. November 2017
Dohoda o splátkach - Portál právnych infomácií
992/2017
1 234 131,30 € Ministerstvo spravodlivosti SR Úrad vlády SR
28. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
16/2012
Doplnená
1 215 059,00 € Úrad vlády SR Združenie Tokajská vínna cesta
10. August 2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
911/2018
1 200 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
10. August 2018
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
912/2018
1 200 000,00 € Slovenská produkčná, a.s. Úrad vlády SR
6. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1163/2019
1 200 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. Úrad vlády SR