Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Február 2011
Zmluva o prevode správy č. Ba 45/2-5/2010/08.01.002-Ps
MK-1/11/M
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Slovenská republika - Ministerstvo kultúry SR
14. Marec 2011
Zmluva o poskytovani služby
MK-9/11/M
0,00 € D3D s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
5. Apríl 2011
Dodatok č.1 ev.č. MK-5/11/M k zmluve ev. č. MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014
Dodatok č.1/MK-5/11/M k zmluve ev. č. MK-77/09/M
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
21. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o delegovaní právomocí z RO na SORO pre OPIS z 13. 2. 2009 ev.č. MK-6/09/M
MK-23/11/M
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry SR
27. Apríl 2011
Zmluva o dodávke plynu
MK-24/11/M
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo kultúry SR
27. Apríl 2011
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich služieb
MK-25/11/M
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
2. Máj 2011
Dohoda o spolupráci v rámci Informačného systému o dotáciách - IS Dotácie MK SR
MK-27/11/M
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
22. Jún 2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
MK-40/11/M
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
23. Jún 2011
Zmluva č. PZ00163318_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (OM Mickiewiczova 2
MK-32/11/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo kultúry SR
24. Jún 2011
Zmluva č. PZ00162932_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (OM Mickiewiczova 2
MK-33/11/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo kultúry SR
24. Jún 2011
Zmluva č. PZ00162935_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (OM Mariánska 1
MK-34/11/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo kultúry SR
24. Jún 2011
Zmluva č. PZ00163327_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (OM Mariánska 1)
MK-35/11/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo kultúry SR
24. Jún 2011
Zmluva č. PZ00163348_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (OM Mariánska 1)
MK-36/11/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6402/2011/9.2
0,00 € Milan Kollár Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6422/2011/9.2
Doplnená
0,00 € Stanislav Bihari Hudobná Agentúra Art Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6412/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko v Tornali Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6440/2011/9.2
0,00 € Detské kočovné divadlo DRaK Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6444/2011/9.2
0,00 € Harmonia Seraphica Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6448/2011/9.2
0,00 € Obec Zázrivá Ministerstvo kultúry SR
4. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6458/2011/9.2
0,00 € Obec Ludanice Ministerstvo kultúry SR