Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo kultúry SR
MK-51/2023/M
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ministerstvo kultúry SR
29. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
MK-47/2023/M
68,88 € Mgr. Marta Hrabinová Ministerstvo kultúry SR
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-17/2023/SOIROPPO3-302031G226
MK-ZP-17/2023/SOIROPPO3-302031G226
49 900,00 € Peter Lukáč Ministerstvo kultúry SR
22. Marec 2023
Rámcová dohoda na bezhotovostný nákup pohonných hmôt
MK-45/2023/M
52 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo kultúry SR
20. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-14/2023/SOIROPPO3-302031G548
MK-ZP-14/2023/SOIROPPO3-302031G548
132 820,00 € CARTHAGO o. z . Ministerstvo kultúry SR
20. Marec 2023
Memorandum o porozumení o využití výsledkov analýz otvorených politík v kontexte slovenského kultúrneho a kreatívneho priemyslu a sektorových verejných politík v spolupráci s konzorciom pre výskum a inovácie s názvom OpenMuse
MK-57/2023/M
0,00 € SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH Ministerstvo kultúry SR
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-13/2023/SOIROPPO3-302031H553
MK-ZP-13/2023/SOIROPPO3-302031H553
89 628,17 € Jozef Knapík ml. Ministerstvo kultúry SR
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-12/2023/SOIROPPO3-302031G696
MK-ZP-12/2023/SOIROPPO3-302031G696
17 417,50 € DRUMBĽA, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
13. Marec 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-03/2023/SOIROPPO3-302031H009
MK-ZoVPBA-03/2023/SOIROPPO3-302031H009
97 854,12 € MB ART s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
13. Marec 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-04/2023/SOIROPPO3-302031H199
MK-ZoVPBA-04/2023/SOIROPPO3-302031H199
190 257,62 € Anna Maslanová - SANCTO Ministerstvo kultúry SR
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-051/2023/SOIROPPO3-302071BSQ2
MK-051/2023/SOIROPPO3-302071BSQ2
30 339,56 € Obec Neded Ministerstvo kultúry SR
7. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb
MK-24/2023/M
21 778,88 € TRADE service, spol. s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-058/2023/SOIROPPO3-302071BQJ3
MK-058/2023/SOIROPPO3-302071BQJ3
91 295,00 € Gemersko-malohontské múzeum Ministerstvo kultúry SR
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-04/2023/SOIROPPO3-302031G602
MK-ZP-04/2023/SOIROPPO3-302031G602
152 255,10 € PROTONE, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-007/2023/SOIROPPO3-302071BQT7
MK-007/2023/SOIROPPO3-302071BQT7
189 948,05 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-065/2023/SOIROPPO3-302071BQV9
MK-065/2023/SOIROPPO3-302071BQV9
143 538,98 € Obec Abrahám Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-31/2023/M
100,00 € Anamarija Boldocka Grbić Ministerstvo kultúry SR
28. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní predkladateľských a tlmočníckych služieb
MK-5/2023/M
69 900,00 € LINGUITY, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
28. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-30/2023/M
100,00 € Jana Gáborová Kroková Ministerstvo kultúry SR
28. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-34/2023/M
100,00 € Mgr. Lucia Němcová, PhD. Ministerstvo kultúry SR