Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
MK-2177/2021-423
4 000,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ministerstvo kultúry SR
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
MK-75/2024/M
100,00 € JUDr. Lukáš Machala Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: MK-005/2023/SOIROPPO3-302071BRM3
MK-005/2023/SOIROPPO3-302071BRM3 - DOU 1/2024
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
MK-41/2024/M
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-05/2024/SOIROPPO3-302031H526
MK-ZP-05/2024/SOIROPPO3-302031H526
149 636,40 € City TV, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-49/2024/M
6 000,00 € Richard Bednár Ministerstvo kultúry SR
16. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-07/2024/SOIROPPO3-302031H445
MK-ZP-07/2024/SOIROPPO3-302031H445
53 460,45 € Los Porkos s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
MK-46/2024/M
100 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry SR
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme
MK-62/2024/M
108,00 € Slovenská asociácia frisbee, o. z. Ministerstvo kultúry SR
9. Apríl 2024
Delimitačný protokol
MK-61/2024/M
0,00 € Kunsthalle Bratislava Ministerstvo kultúry SR
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny pre MK SR a vybrané organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
MK-39/2024/M
0,00 € Energie2, a. s. Ministerstvo kultúry SR
4. Apríl 2024
Dohoda o vyslaní
MK-32/2024/M
0,00 € Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. Ministerstvo kultúry SR
21. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
MK-37/2024/M
0,00 € Ústav pamäti národa Ministerstvo kultúry SR
12. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-01/2024/SOIROPPO3-302031H481
MK-ZP-01/2024/SOIROPPO3-302031H481
185 952,50 € studioLIFE, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
11. Marec 2024
MK-ZP-03/2024/SOIROPPO3-302031H692
MK-ZP-03/2024/SOIROPPO3-302031H692
2 878,53 € HELIOS IS s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-23/2024/M
250,00 € RNDr. Radovan Garabík Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-14/2024/M
150,00 € prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-15/2024/M
700,00 € Ľubica Kepštová Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-22/2024/M
150,00 € Mgr. Jana Levická, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-19/2024/M
300,00 € prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Ministerstvo kultúry SR