Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7147/2011/9.2
0,00 € Komorný folklórny súbor Szőttes Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7152/2011/9.2
0,00 € Cultura Humana Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7155/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne centrum Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7158/2011/9.2
0,00 € Harry Teater o.z. Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7161/2011/9.2
0,00 € Štefan Grác Stegart Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7168/2011/9.2
0,00 € Občianske združenie Árgyélus - Árgyélus Polgári Társulás Ministerstvo kultúry SR
17. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7176/2011/9.2
0,00 € VEDECKÁ HRAČKA Ministerstvo kultúry SR
19. Október 2011
Dohoda o spolupráci na projekte Creative & Cultural Economy in the Slovak Republic
MK-67/11/M
Doplnená
25 700,00 € Ministerstvo kultúry SR British Council
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7203/2011/9.2
0,00 € Agentúra DUNA, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7130/2011/9.2
0,00 € Centaurus, občianske združenie Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7138/2011/9.2
0,00 € FÁBER DANCE, s. r. o. Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7140/2011/9.2
0,00 € fyzická osoba Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7151/2011/9.2
0,00 € Divadlo na kolesách Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7156/2011/9.2
0,00 € DIVADLO NA HOJDAČKE Ministerstvo kultúry SR
20. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7201/2011/9.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
26. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7124/2011/9.2
0,00 € Cinema City Slovakia, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
26. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6893/2011/9.2
0,00 € Detský folklórny súbor HANIČKA Ministerstvo kultúry SR
27. Október 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7160/2011/9.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Ministerstvo kultúry SR
7. November 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 140033244, 140033245, 140033246, 140026250, 140051514, 140040256, 140278367 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny (PONUKA E. stabil 2011 - 2012 ) zo dňa 12.10.2010
MK- 84/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
8. November 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
MK-85/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR