Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
MK-86/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
8. November 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
MK-87/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
8. November 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
MK-88/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
8. November 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
MK-89/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
8. November 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
MK-90/11/M
0,00 € ZSE Energia, a.s. Ministerstvo kultúry SR
24. November 2011
Zmluva o výpožičke
MK-99/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Štátna vedecká knižnica v Košiciach
8. December 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
MK-111/11/M
Doplnená
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Ministerstvo kultúry SR
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-93/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Univerzitná knižnica v Bratislave
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-96/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR MK-96/11/M
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-97/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-98/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Štátna vedecká knižnica v Prešove
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-100/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-101/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Slovenské technické múzeum
9. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-102/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Slovenské národné múzeum
9. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-103/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Slovenská národná knižnica
9. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-94/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Múzeum Slovenského národného povstania
13. December 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. SKZ/24/2003 zo dňa 25.03.2003
MK-109/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR RODAMEX, a.s.
15. December 2011
Zmluva o spolupráci
MK-108/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR STAR production, s.r.o.
20. December 2011
Dodatok č. 2/A ev.č.:MK-113/11/M k Zmluve č. MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010-2014 v znení Dodatku č. 2 MK-19/11/m na rok 2011
MK-113/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Rozhlas a televízia Slovenska, ako právny nástupca Slovenskej televízie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. December 2011
Zmluva o výpožičke
MK-95/11/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky