Centrálny register zmlúv

Ministerstvo kultúry SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7552/2012/8.2
0,00 € Mgr. art. Jozef Lednický Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7555/2012/8.2
0,00 € OZ Maximilián Hell-osobnosť slovenskej histórie, astronómie a vedy Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7556/2012/8.2
0,00 € Divadlo na kolesách Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7557/2012/8.2
0,00 € Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7563/2012/8.2
0,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7558/2012/8.2
0,00 € LETart production Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7559/2012/8.2
0,00 € Divadelné centrum Martin Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7560/2012/8.2
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7562/2012/8.2
0,00 € Detské kočovné divadlo DRaK Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7570/2012/8.2
0,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7564/2012/8.2
0,00 € Miestne kultúrne stredisko Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7565/2012/8.2
0,00 € Milan Kollár Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7566/2012/8.2
0,00 € CASSIA DANCE Košice n.o. Ministerstvo kultúry SR
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7568/2012/8.2
0,00 € DIVADLO MALÁ SCÉNA STU Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7581/2012/8.2
0,00 € Park kultúry a oddychu Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7571/2012/8.2
0,00 € Register, n.o. Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7572/2012/8.2
0,00 € Arpád Póloš - Zorba Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7575/2012/8.2
0,00 € Divadlo Hotel Maria Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7576/2012/8.2
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
MK-7578/2012/8.2
0,00 € Harmonia Seraphica Ministerstvo kultúry SR